Προτάσεις για εργασίες στο μάθημα της Τεχνολογίας

 

 

Ασκήσεις στο μάθημα της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  από  την καθηγήτρια κ. Κ. Παπαβασιλείου. Για όσους μαθητές και μαθήτριες δεν έχουν ακόμα εγγραφεί  στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Για όσους έχουν κάνει εγγραφή μπορούν να μπουν στις ηλεκτρονικές τάξεις της κ.Παπαβασιλείου.

Εκεί μπορείτε να δείτε και τις παρουσιάσεις.

Σε μήνυμα που θα λάβετε θα ενημερωθείτε για τον τρόπο που μπορείτε να απαντήσετε και πως θα στείλετε τις απαντήσεις σας.

Μάθημα: Τεχνολογία

Τάξη: Α

Καθηγήτρια: Παπαβασιλείου Καλλιόπη

Διδακτική ενότητα:  Σχηματίζω τον ορισμό της τεχνολογίας

Φύλλο εργασίας :1

(Η κατασκευή είναι ένα φάρος)

Η κατασκευή  που βλέπω  είναι  ………………………………………………………

Γιατί δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο αντικείμενο, σε τι ωφελεί την ανθρώπινη ζωή; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Από τι είναι  φτιαγμένη  η κατασκευή , πόσα και  ποια διαφορετικά μέρη περιλαμβάνει ; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Πως φτιάχτηκε , ποια μέσα χρησιμοποιήθηκαν;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Πρέπει όταν φτιάχτηκε, να έγιναν κάποιες ενέργειες με μία συγκεκριμένη σειρά (ή όχι)  και ποιες νομίζεις ότι ήταν αυτές; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γνωρίζεις πότε χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείτε η συγκεκριμένη κατασκευή;  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αξιοποιήστε τις παραπάνω απαντήσεις σας και δημιουργήστε μία πρόταση που να δίνει έναν ορισμό που να περιγράφει κατά τον πιο κατανοητό τρόπο  την  έννοια της τεχνολογίας ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Μάθημα: Τεχνολογία

Τάξη: Β

Ενότητα: Εισαγωγικές Έννοιες

 

 

Φύλλο Εργασίας

 

Στον παρακάτω πίνακα, στην κενή στήλη να σημειώσετε αν η αντίστοιχη παραγωγική μονάδα παράγει προϊόν ή παρέχει υπηρεσία

 

Σχολείο  
Σούπερ Μάρκετ  
Εργαστήριο Κεραμεικής  
Φαρμακείο  
Βιοτεχνία επίπλων  
Τράπεζα  
Βιομηχανία Αναψυκτικών  
Κομμωτήριο  
Αυτοκινητοβιομηχανία  
Εκθεσιακός Χώρος  
Γαλακτοπωλείο  
Γυμναστήριο  
Δημοτικές Υπηρεσίες  
Οινοποιείο  
Τσαγκαράδικο  
Ζυθοποιία  
Κινηματογράφος  
Γαλακτοβιομηχανία  
Σοκολατοβιομηχανία  
Μουσείο της Ακρόπολης  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΑΞΗ: Γ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

 

 1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΠΗΓΕΣ
 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΩ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
 3. ΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
 4. ΚΑΘΟΡΙΖΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 5. ΔΙΑΤΥΠΩΝΩ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ
 6. ΕΝΝΟΙΕΣ -ΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
 7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ
 8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 10. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
 11. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 12. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Ή ΑΜΕΛΗΤΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
 13. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
 14. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
 15. ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 16. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

 

 

 

Advertisement