Έκδοση αποτελεσμάτων σχολικής χρονιάς

Τα αποτελέσματα έχουν εκδοθεί. Οι μαθητές θα λάβουν  τον έλεγχο προόδου στο email  των γονέων  τους. Όσοι γονείς  δεν έχουν δημιουργήσει email  μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το σχολείο. Όσοι […]

Read Article →