Μάθημα της Τεχνολογίας στην Α΄και Β΄τάξη

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες το μάθημα της Τεχνολογίας στην τάξη σας ξεκινά με την πρώτη διαδικτυακή συνάντηση με τον καθηγητή σας.

Προσέξτε το πρόγραμμα:

Τετάρτη ώρα  11.00  –  11.40 με το Α1            ώρα  12.40 –  13.10  με το Β2
Πέμπτη  ώρα  09.20 – 10.00  με το Β1             ώρα  13.30 – 14.10  με  το Α2

Θα μπείτε στο μάθημα πατώντας στο Link

http://minedu-secondary.webex.com/meet/tourthomas

Ο νέος σας καθηγητής λέγεται Τουραλιάς Θωμάς.

Advertisement

Ενημέρωση για τα διαδικτυακά μαθήματα.

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες σας ενημερώνουμε πως θα πρέπει να εισέρχεστε στα ηλεκτρονικά μαθήματα δηλώνοντας το σωστό όνομά σας και όχι κάποιο άλλο ώστε να γίνετε αποδεκτοί από τον καθηγητή ή την καθηγήτριας του μαθήματος σας.