Πρόγραμμα φιλολογικών μαθημάτων στο τμήμα Ένταξης.

Πρόγραμμα  φιλολογικών μαθημάτων στο τμήμα Ένταξης για όλα τα τμήματα με την καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Τσιώλη:

Α1

Τρίτη  4η ώρα Γραμματεία

Τετάρτη 1η ώρα Γραμματεία

Πέμπτη 3 ώρα Γραμματεία και 6η ώρα Λογοτεχνία

Παρασκευή  1η ώρα Λογοτεχνία

Α2

Τρίτη  5 ώρα Λογοτεχνία

Τετάρτη 2η ώρα Λογοτεχνία

Β1

Δευτέρα 1η ώρα Γραμματεία

Τετάρτη 5 ώρα Λογοτεχνία

Παρασκευή 2η ώρα Λογοτεχνία και 4η ώρα Γραμματεία

Β2

Δευτέρα 2η ώρα Γραμματεία

Τετάρτη 3η ώρα Λογοτεχνία

Πέμπτη  1η ώρα  Λογοτεχνία και 4η ώρα Γραμματεία

ΓΙ

Δευτέρα 5η ώρα Αρχαία

Τρίτη  1η ώρα Αρχαία

Πέμπτη 5η ώρα Γραμματεία

Παρασκευή 3 ώρα Γραμματεία

Γ2

Δευτέρα 4η ώρα Γραμματεία

Τρίτη 2η ώρα Αρχαία

Τετάρτη 1η ώρα Γραμματεία

Παρασκευή 5 ώρα Αρχαία.

Advertisement