Πρόγραμμα φιλολογικών μαθημάτων στο τμήμα Ένταξης.

Πρόγραμμα  φιλολογικών μαθημάτων στο τμήμα Ένταξης για όλα τα τμήματα με την καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Τσιώλη: Α1 Τρίτη  4η ώρα Γραμματεία Τετάρτη 1η ώρα Γραμματεία Πέμπτη 3 ώρα Γραμματεία και […]

Read Article →