Αλλαγές στο καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου

Αλλαγές  στο Ωρολόγιο  Εβδομαδιαίο  Πρόγραμμα Από  την Τετάρτη  13 Ιανουαρίου θα ισχύσουν οι παρακάτω τροποποιήσεις  στο εβδομαδιαίο  ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι αλλαγές  σημειώνονται ανά ημέρα   και τμήμα: ΔΕΥΤΕΡΑ Α1: 6η ώρα:  […]

Read Article →