Πρόγραμμα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων

Πρόγραμμα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων Σχολικής χρονιάς 2021 -2022   Ημέρες Α Β Γ   Τετάρτη 1 Ιουνίου Μαθηματικά Εισηγητές: Χαλκίδου Κ. – Καραγιαννίδου Κ. Αρχαία Εισηγητές: Γεννίτσαρη Φ. – […]

Read Article →