Τηλεκπαίδευση αύριο 6/2 λόγω ….Barbaras

 Το πρόγραμμα των μαθημάτων τις ημέρες
της τηλεκπαίδευσης είναι το ίδιο με το καθημερινό του σχολείου, αλλάζουν όμως η
διάρκεια της ώρας και οι ώρες έναρξης και τέλους.

Έχει ως εξής:

Πρόγραμμα  ωρών  διδασκαλίας  για  τηλεδιάσκεψη:

1η  ώρα:  8.30  – 9.10

2η ώρα:  9.20 – 10.00

3η ώρα: – 10.10  – 10.50

4η ώρα:  11.00 – 11.40

5η ώρα: 11.50 – 12.30

6η ώρα: 12.40 – 13.20

7η ώρα:  13.30 – 14.10

Επίσης οι σύνδεσμοι των καθηγητών
με τους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε είναι:

https://minedu-secondary.webex.com/meet/geobitros

https://minedu-secondary.webex.com/meet/petritou

https://minedu-secondary.webex.com/meet/genfilio

https://minedu-secondary.webex.com/meet/recharpi

https://minedu-secondary.webex.com/meet/lemonia

https://minedu-secondary.webex.com/meet/fioannou

https://minedu-secondary.webex.com/meet/pkalliop

https://minedu-secondary.webex.com/meet/thomaspappas

https://minedu-primary.webex.com/meet/atoumpe

https://minedu-secondary.webex.com/meet/andkost

  http://minedu-secondary.webex.com/meet/ktylliou

https://minedu-secondary.webex.com/meet/katerinach

Τμήμα ένταξης/ παράλληλη
διδασκαλίας

https://minedu-secondary.webex.com/meet/ermionistergiou

 https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elzompola 

https://minedu-secondary.webex.com/meet/ksikola

https://minedu-secondary.webex.com/meet/elkolotour

 https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nikkyrtzog

 

 

 

 

 

Advertisement